For menighetene

 
 

– Det å ta vare på skaperverket er noe som står sentralt i flere religioner, sa Atle Sommerfeldt i en artikkel i Fredrikstad blad (februar 2018). Han har lenge vært opptatt av miljøspørsmål, og har blant annet også sagt at ordet plast er blitt ”et kraftfullt ord for ubalansen mellom menneskets livsform og tilstanden i det øvrige skaperverket”.

– Nå ser forskere også antydning til at nanoplast kan føre til demens hos fisk. Hva gjør den da med oss mennesker? Spør biskopen engasjert. Han håper at Håpets katedral blir et sted hvor folk kan gå inn og hente ny energi til kampen for å redde skaperverket.

En liten informasjonsfilm:

 
 

Havet er livgivende og vår felles arv. Denne arven er nå truet.

Utgangspunktet er havet som er grenseløst, og binder oss sammen; både nasjoner, kontinenter og mennesker – uavhengig av hvilken religion vi tilhører – eller ikke. Havet er livgivende og vår felles arv. Denne arven er nå truet. Skal vi redde havet må vi gjøre det i fellesskap… Vi ønsker bred medvirkning på tvers av nasjonalitet, alder og tro - både til strandrydding og bygging. På den måten blir Håpets katedral også et fredsprosjekt,» skriver Den norske kirke på sine nettsider.

Bygget skal hete Håpets katedral, fordi det handler om at vi nå lever i en verden hvor vi trenger å bygge håp. Katedral forstås som en metafor over noe som er stort, mektig og favner vidt. Håpets katedral er havet og skaperverkets sin katedral – og et felles symbol for håp.

Dette kan menighetene gjøre
Det er fire ting menighetene nå kan bidra med til Håpets katedral:

  1. Arrangere egen plastryddingsaksjon. Finner dere plastposter, tau og annet som det er mulig å klippe opp til remser, kan dere strikke en lapp ca 15x15 cm og sende i posten til Håpets katedral, Phønixbrygga 1606 Fredrikstad.

  2. Opprette en egen innsamlingsaksjon på https://bidra.no/haapetskatedral (dere vil få opplæring i dette til høsten)

  3. Arrangere temakvelder om plastforurensning, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner som Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Kystlotteriet etc. Inviter gjerne Solveig Egeland til å presentere Håpets katedral.

  4. Følge med på hva som skjer  (og lik!) på facebooksiden Håpets katedral.

PS! Denne siden er under oppdatering!