For menighetene

 
 

Finnes det håp i plastens tid? En hval full av plastposer, fuglereder laget av plasttau, hurtigvoksende øyer av plastsøppel, blåskjell og drikkevann krydret med mikroplast. I dag er det 6 ganger mer plast enn plankton i havet. Innen 2050 vil mengden plast overgå mengden fisk dersom vi mennesker ikke endrer måten vi produserer, bruker og deponerer plast (kilde WWF). Verdensamfunnet har løftet dette opp som et av satsingsområdene gjennom FN’s bærekraftsmål nr 14, vern om livet i havet.  Dette er sannheter som vekker maktesløshet. Men likevel, vi må aldri gi opp. Er vi istand til å ødelegge denne kloden, er vi vel også istand til å redde den?

 
 

Hva er Håpets katedral?
Håpets katedral er et initiativ til en nasjonal dugnad for å reise et åndelig symbolbygg av innsamlet plast fra havet i regi av Borg biskop og bispedømmeråd. Prosjektets visjon er å forvandle vondt til godt og vise at det finnes håp når vi jobber sammen. De neste to årene skal vi reise en katedral med reisverk inspirert av stavkirkene og byggesteiner av plast vi mennesker har kastet i havet. Katedralen blir et grensesprengende møtested mellom verdensarv og moderne kunst, mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro.  Her er det mange muligheter for menighetene i Den norske kirke i Borg til å bidra.

Dette kan menighetene gjøre
Det er fire ting menighetene nå kan bidra med til Håpets katedral:

  1. Arrangere egen plastryddingsaksjon. Finner dere plastposter, tau og annet som det er mulig å klippe opp til remser, kan dere strikke en lapp ca 15x15 cm og sende i posten til Håpets katedral, Phønixbrygga 1606 Fredrikstad.

  2. Opprette en egen innsamlingsaksjon på https://bidra.no/haapetskatedral (dere vil få opplæring i dette til høsten)

  3. Arrangere temakvelder om plastforurensning, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner som Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Kystlotteriet etc. Inviter gjerne Solveig Egeland til å presentere Håpets katedral.

  4. Følge med på hva som skjer  (og lik!) på facebooksiden Håpets katedral.

Arbeid pågår

Nå er vi fullt opp med strandrydding og innsamling av plast til takmaleriet. Mot neste vår skal vi sette i gang med selve byggverket. Foreløpig er det kunstnerisk leder Solveig Egeland som jobber fulltid på prosjektet. Solveig Julie Mysen er ansatt i en prosjektstilling for å utvikle trosopplæringsmateriell som skal lanseres på Trosopplæringskonferansen i oktober. Dette kommer til å bli både nyttig og spennende for dere håper vi! Fra 1.august er prosjektleder Anne Skauen på plass- og i september regner vi med at prosjektet er i full gang. Da vil vi sende mer info om workshops og andre aktiviteter som vi håper dere vil delta på framover.

Vi håper dere vil bidra til å rydde plast, bygge katedral og skape håp!

 
work2.jpg