For menighetene

 

Det å ta vare på skaperverket er noe som står sentralt i flere religioner, sa Atle Sommerfeldt i en artikkel i Fredrikstad blad (februar 2018). Han har lenge vært opptatt av miljøspørsmål, og har blant annet også sagt at ordet plast er blitt ”et kraftfullt ord for ubalansen mellom menneskets livsform og tilstanden i det øvrige skaperverket”.

– Nå ser forskere også antydning til at nanoplast kan føre til demens hos fisk. Hva gjør den da med oss mennesker? Biskopen håper at Håpets katedral blir et sted hvor folk kan gå inn og hente ny energi til kampen for å redde skaperverket.

En liten informasjonsfilm.

Utgangspunktet er havet som er grenseløst, og binder oss sammen; både nasjoner, kontinenter og mennesker – uavhengig av hvilken religion vi tilhører – eller ikke. Havet er livgivende og vår felles arv. Denne arven er nå truet. Skal vi redde havet må vi gjøre det i fellesskap… Vi ønsker bred medvirkning på tvers av nasjonalitet, alder og tro - både til strandrydding og bygging. På den måten blir Håpets katedral også et fredsprosjekt,» skriver Den norske kirke på sine nettsider.

Bygget skal hete Håpets katedral, fordi det handler om at vi nå lever i en verden hvor vi trenger å bygge håp. Katedral forstås som en metafor over noe som er stort, mektig og favner vidt. Håpets katedral er havet og skaperverkets sin katedral – og et felles symbol for håp.


Biskop Atle Sommerfeldt på Skaperverkets dag

Biskop Atle Sommerfeldt på Skaperverkets dag

Mennesket i skaperverket

-I dette århundret er det blitt stadig klarere for oss at menneskenes alminnelig liv slik det utfolder seg for de fleste av oss, også har destruktive virkninger på resten av skaperverket. Stikkordene er klimakrisene, tapet av biologisk mangfold, avfall, avskoging, plast i elver og hav på vei inn i næringskjeden og selv i regnet som er påvist i Rocky Mountains. Mens det i tidligere tider var naturen som truet mennesket, er det nå mennesket som truer naturen.

Denne teksten er basert på en preken biskop Atle Sommerfeldt holdt på Isegran, Fredrikstad på byggeplassen til Håpets katedral, 2.6.2019. Les hele her! 

Trosopplæringsmateriale

Vi er i gang med å produsere nytt trosopplæringsmateriale, som vil være klart innen Trosopplæringskonferansen 6. november 2019. Dette blir spennende og flott. Vi gleder oss til å vise det frem!

Her vil det også finnes en arbeidstegning for hvordan dere kan lage Håpets katedral som bordkatedral.

Trosopplæringsmaterialet blir en brettbar lommefolder i A3.

Trosopplæringsmaterialet blir en brettbar lommefolder i A3.

Hvordan kan menighetene bidra?


Det er flere ting dere kan bidra med til Håpets katedral. Her er noen eksempler:

  1. Opprette en egen innsamlingsaksjon på https://bidra.no/haapetskatedral (dere vil få opplæring i dette i høst). Det er også mulig å opprette egne innsamlinger på facebook, for eksempel i forbindelse med bursdager og lignende.

  2. Arrangere temakvelder om plastforurensning, gjerne i samarbeid med andre organisasjoner som Natur og ungdom, Naturvernforbundet eller Kystlotteriet. Inviter gjerne Solveig Egeland til å presentere Håpets katedral.

  3. Følge med på hva som skjer på facebooksiden Håpets katedral, men det viktigste: lik og del - det hjelper oss veldig!


Dag Plau, medlem av Hvaler menighetsråd.

Dag Plau, medlem av Hvaler menighetsråd.

Bærenett eller blomster?

Et svært godt tips kom fra Dag Plau. Hvorfor ikke kjøpe et av våre bærenett i stedet for blomster som gave? Han mente det var noe for menighetene og tenke på, og kjøpte 20 bærenett for andre gang da dette bildet ble tatt.

Les bloggen her