Håpets katedral arrangerer:

Kurs i tradisjonshåndverk og skogsdrift

Med to av Norges fremste kursholdere, på Isegran i Fredrikstad!

Kursholderne Steinar Moldal og Henning Olstad har begge lang fartstid innen norsk tradisjonshåndverk og har begge gitt ut en rekke fagbøker innen lafting og bærekonstruksjoner. Håpets katedral er stolte av å kunne tilby kurset gratis med to av Norges aller fremste fagfolk på området. 

Håpets katedral bygges på Isegran i Fredrikstad, inspirert av de norske stavkirkene. Denne høsten og kommende vår, reiser vi bygget på prammen.

Kurset er bygget opp rundt fire bolker. Man kan velge å være med på en eller flere av bolkene. Vi praktiserer bindende påmelding på hver bolk, med frist mandag den 30. september. Det er begrenset med plasser. Deltakerne som har meldt seg på, vil få bekreftet om de har plass innen fredag den 4. oktober. Deltakerne betaler ingenting for kurset men må selv dekke kostnader til servering og overnatting. Servering pr dag kr 250, innebærer varm lunsj og kaffekos. Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp med losji. Det finnes flere gode overnattingsmuligheter lokalt.  

Meld deg på via skjemaet lenger ned. Skriv gjerne noen ord om deg selv og hvorfor du ønsker å delta på dette kurset.

Kursets fire bolker:  

1.    Lørdag 12.10 - søndag 13.10. 

Tradisjonell skogdrift  

Dagen foregår ute i skogen, hvor vi lærer mer om tradisjonell drift av skogen og hvor vi plukker ut og feller trær på gamlemåten. Søndag fraktes tømmeret ut av skogen med hest. Tid og sted: Kommer tilbake med mer informasjon. 

2.    Mandag 14.10 - onsdag 16.10. 

Lafteteknikk

Lafting av ramme til Håpets katedral. Kurset vil gi innføring i grunnleggende lafteteknikk med bruk av tradisjonelle verktøy. Sted: Byggeplassen til Håpets katedral på Isegran. 

3.    Mandag 11.11 – fredag 15.11.

Stav- og reisverk 

Klargjøring av stav og laft. Kurset vil gi innføring i grunnleggende teknikker innen stav- og reisverk med bruk av tradisjonelle verktøy. Sted: Byggeplassen til Håpets katedral på Isegran. 

 

4.    Lørdag 16.11 – søndag 17.11. 

Reis av bærekonstruksjon

I denne bolken reises bærekonstruksjonen til Håpets katedral på prammen. Sted: Byggeplassen til Håpets katedral på Isegran.

 

 
Steinar Moldal

Steinar Moldal

Henning Olstad

Henning Olstad

 
 
 

Påmelding:

 
Navn *
Navn
(Fornavn/Etternavn)
Bolker *
Merk av hvilke bolker du vil delta på:
Skriv kort om hvorfor du ønsker å delta på kurset, og hva slags erfaring du har: