Ressursgruppa

Vi tror på styrken i å være mange om felles mål og verdier. Håpets katedral favner bredt og er grenseløst. Ressursgruppa for Håpets katedral skal hjelpe oss å lykkes med dette.

 
 
DSC03584.jpg

Stine Ferguson

Daglig leder i Ryen AS Eiendom

-Håp er et ønske!
Håpets katerdral er nettopp dette, et ønske om en bærekraftig fremtid for vår planet.

 
Resu.jpg

Kennet Hald

Arkitekt i Griff Arkitektur

-Jeg håper å kunne få lov å blande min byggetekniske viten med pasjonen for miljø og bærekraft - som en av ressursene bak Håpets Katedral. Med disse rammer, er håpet å kunne spre budskapet og skape ennå bredere viten om Håpets Katedral - og ikke minst forurensning og forsøpling av verdenshavene - langt utover Norges grenser.

 
IMG_6108.jpg

Svein Helge Rødahl

Pensjonert sokne/og sjømannsprest

-Kontakten med kirker i sør har vist meg at kirkens oppdrag gjelder her og nå, at vi hører sammen, alle mennesker over hele vår jord, «vi er i samme båt» og må stå sammen for skaperverket som vi er satt til å forvalte. Håpets katedral» ønsker jeg skal bli mer enn et spennende stunt, noe som kan forene oss på tvers av politiske, religiøse og livsynsgrenser til innsats for havet som trues så sterkt av vår forsøpling av det.

 
 
 
 
 
MariaT.jpg

Mari Tefre

kultur-, tv- og eventprodusent i Oslo

-Lite er viktigere enn å bidra i arbeidet med å redde havet. Skal vi klare det må vi gjøre noe. Håpets katedral gir mennesker i alle aldre en unik mulighet til å bidra konkret. Om du rydder en strand, blir med og bygger katedralen og/ eller gir en slant penger,er du ikke bare med på å redde havet. Du blir en liten, men viktig del av noe veldig stort.

 
Ressurs.png

Grete Ringdal

Pensjonsert sykepleier og diakon

-Det er spennende og meningsfullt å få ta del i et prosjekt hvor ulike trossamfunn og kulturer kan samarbeide mot felles mål. Visjonen om å forvandle vondt til godt gir håp. Jeg er opptatt av gjenbruk og vern om skaperverket. Prosjektet bidrar til å  bevisstgjøre oss på at plast som dumpes i havet skader livsgrunnlaget. Håpets katedral vil synliggjøre betydningen av hva vi kan stå sammen om for å skape en bedre  og mer bærekraftig verden.


 
_DSF5666.JPG

Maya Nielsen

Reiselivssjef, Visit Fredrikstad og Hvaler

-Mitt miljøengasjement strekker seg ut over jobben. Håpets Katedral er et prosjekt som gir mening. Det symboliserer mangfold, frihet og håp.

 

 
image002.jpg

Tora Klevås

Kommunalsjef, Hvaler kommune

-Jeg er takknemlig for å ha blitt spurt om å bli med som en ressurs inn i Håpets katedral. Min bakgrunn er blant annet fra Røde Kors hvor jeg har jobbet med digital funding og kommunikasjon.

Jeg ønsker katedralen velkommen til Hvaler, både på grunn av den økte marine forsøplingen, men også fordi vi mennesker trenger et åndelig rom, uavhengig av livssyn.

 
Skjermbilde 2018-09-25 kl. 21.31.57.png

Torild Marie Nilsen

Innovasjonskoordinator Fredrikstad kommune

-Kan ikke tenke meg noe bedre enn å bruke ressurser på håp sammen med andre håpefulle!

 
 
 
Omvik.jpg
 

Erling Omvik

Pensjonist, tidligere ansvarlig redaktør i Fredriksstad Blad

-Jeg har stor sans for kreativiteten, samarbeidet og optimismen i prosjektet.

 
 
FB_IMG_1531997445414.jpg

Truls Korsgaard

Seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse 

-Synes Håpets katedral er et flott prosjekt fordi det involverer og mobiliserer alle uavhengig av bakgrunn og ståsted, og fordi jeg tror og håper at religionene i framtiden vil engasjere seg sterkere for å ta vare på jordkloden vår. Med mine briller virker politikken forholdsvis maktesløs innenfor et system som er basert på, og forutsetter, fortsatt materiell vekst og derav økt forbruk.

 
 
 
Portrett 5.jpg

Per Christian Skauen

Daglig leder, Kirkens Bymisjon

-Klimaendringene  er vår tids største trussel mot mennesker og natur. «Håpets katedral» er et konkret prosjekt som inviterer til et bredt samarbeid og som bidrar til å skru opp miljøengasjementet flere hakk.