AnneSkauen.jpeg

Anne Skauen

Prosjektleder

Anne har de siste ti årene arbeidet som miljø- og klimarådgiver i Fredrikstad kommune. Før det var hun i tretten år ansatt i miljø- og forbruker-organisasjonen Grønn Hverdag, hvor hun ervervet bred erfaring i mobilseringsarbeid. Hun ledet organisasjonens regionskontor fra Fredrikstad og organisasjonens informasjonssenter i Oslo. Anne har lang erfaring fra både prosjekt- og prosessarbeid innenfor bærekraftsområdet.

Tel.: +47 95912552 | Email: anne@hopecathedral.no

 
Foto: Kristin Lidell

Foto: Kristin Lidell

Solveig Egeland

Kunstnerisk og visjonær leder

Solveig er kulturrådgiver i Borg bispedømme og har lang erfaring innen prosjektledelse i kunst, arkitektur og kultur. Hun er mest kjent for sitt kunst og miljøprosjekt OceanHope som har engasjert mange og fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har hun vært kunstnerisk leder for 19 ulike installasjoner. Egeland er utdannet arealplanlegger fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og cand. mag. (med fagene nordisk språk og litteratur og sosilogi) fra universitetet i Bergen og Reykjavik. Solveig leder nå Håpets katedral og har også det kunstneriske ansvaret.

Tel.: +47 41512518 | Email: se872@kirken.no

 
håpets_katedral_andreas.jpg

Andreas Pagander

Byggeleder

Andreas Pagander er genuint opptatt av natur, hav og miljø. Han er en ivrig seiler og familien tilbringer mye av tiden på sjøen. Han har jobbet med trebåter de siste 20 årene og undervist på Norges eneste båtbyggerlinje; Plus-skolen. Pagander har også vært fagansvarlig på flere av Oceanhope-prosjektene som har fått mye oppmerksomhet.

Tel.: +47 90056929

 
håpets_katedral_knut_sorensen.jpg

Knut Sørensen

Koordinator Isegran

Knut har over 20 års erfaring innen fartøyvern og er vår koordinator på Isegran i Fredrikstad.

 
F8965CE7-DC03-4DC0-AAA2-277838D62468.jpg

Siw Amina Bech

Kommunikasjon og grafisk design

Siw Amina Bech er utdannet scenograf og fotograf. Hun bruker sin bakgrunn fra sceneformidling både i egne utstillingsprosjekter og som designer. Siden 2010 har Bechs kunstprosjekter hovedsakelig fokusert på politiske og humanitære problemstillinger, med flere opphold på blant annet Vestbredden og i Nord-Uganda. I 2011 etablerte hun prosjektet Art & Social Practice, hvor kunst og design er brukt til å øke bevisstheten om humanitært utfordrende problemstillinger. Prosjektet beveget seg fritt mellom kunst, sosialt og humanitært arbeid, samt entreprenørskap. I dag arbeider Bech hovedsakelig med scene- og designprosjekter, med et brennende engasjement for miljøet.

 
Solveig.jpg

Solveig Mysen

Pedagogisk medarbeider

Solveig Julie Mysen er utdannet teolog, og har jobbet med barn og unge i og utenfor kirken. Hun er også medforfatter til en analyse av nyere konfirmantbøker i Prismet 1/2018. Hun er medlem av Nemnd for gudstjenesteliv og av Borg bispedømmeråd.

 
MariaT.jpg

Mari Tefre

Avdeling Oslo

Mari har bred erfaring i å lede store prosjekter. Hun har bl. a jobbet i NRK, vært ansvarlig for dokumentasjon av frøhvelvet på Svalbard. Idag har hun ansvar for eventene knyttet Nobel fredspris, samt Holdberg og Kavliprisene for Kunnskapsdepartementet. Vi er heldige som får hjelp fra hennes kompetanse.