HILDE OPOKU ambassadør for Håpets katedral!

Klassekampen skriver den 1.11, «Opoku ble valgt inn som varaordfører for MDG i 2015, men har det siste året hatt permisjon fra vervet, for å jobbe som spesialrådgiver for FNs bærekraftsmål for finansministeren i Ghana. Hun har tidligere varslet at hun ville fortsette som varaordfører i Trondheim etter ett år i Afrika. Nå er det klart at hun blir værende i Ghana, på oppdrag fra Norcap og med støtte fra UD, for å fortsette arbeidet med å implementere FNs bærekraftsmål.»

-Vi er kjempestolte over å få Hilde med på laget, sier Solveig Egeland, som trekker fram viktigheten av å jobbe med bærekraft internasjonalt og på tvers av landegrenser. Håpets katedral skal bygge håp for havet, og hvis vårt lille symbolske prosjekt i Norge (i den lille verdensbyen) kan være til inspirasjon for arbeidet Hilde gjør i sør, så skapes ringer i vannet. Vårt mål er at vi sammen skal reise Håpets katedral som et symbol på at håpet og havet tilhører alle.
Hilde Opoku blir ambassadør for Håpets katedral. Hilde arbeider for Ghanas finansminister med implementering av FNs bærekraftsmål. Bildet er tatt i Fredrikstad tidligere i høst, da hun besøkte prosjektkontoret for Håpets katedral.

Hilde Opoku blir ambassadør for Håpets katedral. Hilde arbeider for Ghanas finansminister med implementering av FNs bærekraftsmål. Bildet er tatt i Fredrikstad tidligere i høst, da hun besøkte prosjektkontoret for Håpets katedral.

Anne Skauen