- Det første året -

En samling bilder som ser tilbake på Håpets katedrals første år.