Skolestreik, FNs bærekraftsmål og Håpets Katedral

Vi i prosjektet Håpets Katedral bruker noen av FNs verdensmål som en ramme for prosjektet Håpets katedral. Ungdommer som streiker kan også bruke disse målene som en inspirasjon.

I dag er det klimastreik i hele verden som ungdommer deltar i. FNs bærekraftsmål kan gjøre det enklere for ungdom og sette seg inn i de virkelig store miljø- og klimakrisene som verden står ovenfor, og målene kan brukes som en inspirasjon for ungdommene . FNs bærekraftsmål trådde i kraft 1. januar 2016. Det er verden sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer. Alt dette innen 2030. Håpets Katedral har valgt bærekraftsmål nummer 14 og 17 som en ramme for prosjektet. Mål nummer 14 er livet under vann. Det FN vil med dette målet er å bevare og bruke havet og maritime ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Mål nummer 17 er samarbeid for å nå målene. Det FN mener med mål 17 er å styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale samarbeid for en mer bærekraftig utvikling. FN har valgt en fargerik logo med en farge til vert av målene

På bildet kan vi se meg Anders F. Kristiansen og alle fargene som symboliserer verdensmålene.

På bildet kan vi se meg Anders F. Kristiansen og alle fargene som symboliserer verdensmålene.

Siw Amina Bech