rødsmyra.JPG

Når: 

  • Torsdager mellom kl 10-13. 

    (Klassen kan spise medbragt mat på byggeplassen hvor vi holder til)

Biekatedralene lages på dugnad og selges til inntekt for prosjektet. Vi kan ta i mot grupper på 

inntil 30. Skolen må stille med minst to voksne. Vi bruker driller og elektriske pussemaskiner, så det er viktig med hjelpende hender

Hva koster det: 

  • Vi betaler våre flinke veiledere fra Kirkens bymisjon, og ønsker at de som er interessert i vårt opplegg, betaler litt for besøket. Da er dere med på å støtte både Håpets katedral og Kirkens bymisjon. Vi ønsker oss kr 2000 pr. besøk.

  • Alternativt kan skolen, ved elevene, selge Biekatedraler i sitt eget nettverk. Da gjør dere en enda større innsats for Håpets katedral. 


Påmelding: 

  • Ta kontakt med Anne Skauenanne@hopecathedral.no eller telefon: 95912552 for å booke dere inn på workshop på torsdager fram mot jul.

Først til mølla prinsippet gjelder! 

 

Til skoler i Fredrikstad og Hvaler!


Håpets katedral bygges på Isegran i Fredrikstad. Høsten 2018 og våren 2019 tok vi i mot grupper/skoleklasser som fikk lære mer om plast i havet og hvorfor vi bygger dette flerreligiøse og bærekraftige kunstprosjektet. Vi viderefører opplegget denne høsten og inviterer flere skoler til deltakelse. 

Vi tilbyr: 

  • Orientering om plast i havet, FNs bærekraftsmål (med vekt på mål 14 og 17) og samarbeidsprosjektet Håpets katedral. Ca 30 minutter. 

  • Workshop hvor vi lager Biekatedraler (biehotell) av restematerialer fra prammen som skal huse Håpets katedral. Ca 1.5 til 2 timer. 

 
IMG_1013.jpg