Håpets katedral henvender seg til alle, på tvers av alder, nasjonalitet og religion. Havet er en felles ressurs og en rik kilde til liv som må bevares for de kommende generasjoner. Det er menneskehetens felles ansvar å forvalte skaperverket. - Mange leter etter et konkret prosjekt hvor de kan bidra for å gjøre håpet om en bærekraftig fremtid levende, sier prosjektleder Solveig Egeland. - Håpets katedral vil mobilisere nasjonalt og internasjonalt, og være et kreativt og viktig symbol i kampen for å ta vare på naturen, havet og verdiene som ligger der.

Visjonen bak Håpets Katedral:

(Klikk på pil-symbolet nede til til høyre på videoen for fullskjerm-modus)

 

Havet tilhører alle

Det er i oss, rundt oss og er en viktig del av vår overlevelse og hverdag. Det er grenseløst, og binder oss mennesker sammen. Likevel har vi i mange år behandlet havet respektløst og fylt det med søppel. Vi har neglisjert en av de viktigste livsnervene vi har her på jorda. Men det finnes fortsatt håp.

De neste to årene skal vi reise en katedral med byggesteiner av plast vi mennesker har kastet i havet. Katedralen blir et bevis på at vi kan forvandle noe vondt til noe godt - og er et grensesprengende møtested mellom verdensarv og moderne kunst, mellom mennesker på tvers av alder, nasjonalitet og tro. 

Har du lyst å bli med? Vi trenger i din støtte, og det er mange måter du kan bidra på.

Interreligiøst samarbeid

Utgangspunktet er havet som er grenseløst, og binder oss sammen; både nasjoner, kontinenter og mennesker – uavhengig av hvilken religion vi tilhører – eller ikke. Havet er livgivende og vår felles arv. Denne arven er nå truet. Skal vi redde havet må vi gjøre det i felleskap.

 Håpets katedral er et initiativ til et slikt samarbeid. Initiativet kommer fra Borg bispedømme, og invitasjonen går ut til alle. Vi ønsker bred medvirkning på tvers av nasjonalitet, alder og tro - både til strandrydding og bygging. På den måten blir Håpets katedral også et fredsprosjekt.


Vårt team:

Atle.jpg

Atle Sommerfeldt

Biskop

Sommerfeldt har vært biskop i Borg bispedømme siden 2012. Gjennom sine teologistudier fikk han innblikk i litteratur og sosiologi, noe som har ført til hans livslange engasjement for internasjonale samfunnsspørsmål. Gjennom fire år tjenestegjorde han som assisterende generalsekretær i Botswana Christian Council og fra 1994 til 2012 var han generalsekretær for Kirkens Nødhjelp, en av Norges største veldedige organisasjoner.

 
håpets_katedral_andreas.jpg

Andreas Pagander

Byggeleder

Andreas Pagander er genuint opptatt av natur, hav og miljø. Han er en ivrig seiler og familien tilbringer mye av tiden på sjøen. Han har jobbet med trebåter de siste 20 årene og underviser idag på Norges eneste båtbyggerlinje; Plus-skolen. Pagander har også vært fagansvarlig på flere av Oceanhope-prosjektene som har fått mye oppmerksomhet. I Håpets Katedral er han byggeleder og ansvarlig for katedralens reisverk.

 
håpets_katedral_solveig_egeland.jpg

Solveig Egeland

Kunstnerisk leder

Solveig er kulturrådgiver i Borg bispedømme og har lang erfaring innen prosjektledelse i kunst, arkitektur og kultur. Hun er mest kjent for sitt kunst og miljøprosjekt OceanHope som har engasjert mange og fått oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Siden 2008 har hun vært kunstnerisk leder for 19 ulike installasjoner. Egeland er utdannet arealplanlegger fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet og cand. mag. (med fagene nordisk språk og litteratur og sosilogi) fra universitetet i Bergen og Reykjavik.

 
AnneSkauen.jpeg

Prosjektleder

Anne Skauen er ansatt som prosjektleder for Håpets katedral og har de siste ti årene arbeidet som miljø- og klimarådgiver i Fredrikstad kommune. Før det var hun i tretten år ansatt i miljø- og forbruker-organisasjonen Grønn Hverdag, hvor hun har hatt en rekke ulike oppgaver. Hun har blant annet ledet organisasjonens regionskontor fra Fredrikstad og organisasjonens informasjonssenter i Oslo. Anne har lang erfaring fra både prosjekt- og prosessarbeid innenfor bærekraftsområdet.

 
håpets_katedral_knut_sorensen.jpg

Knut Sørensen

Koordinator Isegran

Knut har over 20 års erfaring innen fartøyvern og er vår koordinator på Isegran i Fredrikstad.

 
Solveig.jpg

Solveig

Bla bla..

bladibla