Skaperverkets dag markeres med utendørs gudstjeneste på Isegran. Håp og tro på at vi kan forandre oss selv og verden rundt oss sto i fokus - samtidig som vi også ble minnet om vårt felles ansvar for konkret handling i hverdagen.