HÅPETS BYGGEKLOSSER

Bli en brikke i Håpets puslespill

Håpets katedral består av mange enkeltdeler, som til slutt vil danne en helhet. Små og store brikker, med hver sine unike funksjon. Brikkene er individuelle, men også avhengig av hverandre. Både byggverket (pram og katedral), teamet som bygger - og alle dere som bidrar økonomisk. Når vi legger alt dette sammen - så blir svaret HÅPETS KATEDRAL! Alle bidrag, enten det er kunstnerisk, fysisk arbeid eller økonomisk bidrag - alt er like viktig og utgjør “byggeklosser” i katedralen. Vi håper du og dere finner deres naturlige stolte plass!

TUSEN TAKK TIL ALLE VÅRE SPONSORER. SAMMEN BYGGER VI HÅPETS KATEDRAL

 
NyTavle2c.jpg