Vedtekter for Håpets katedral AS

 
 

(vedtatt 27. april 2018)


§ 1 – Firma

Selskapets foretaksnavn er Håpets katedral AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Fredrikstad kommune.

§ 3 – Virksomhet

Selskapets virksomhet er å mobilisere mot ødeleggelse av havet ved å bygge og drifte Håpets katedral, et interreligiøst kunstprosjekt i tre og plast. Selskapet er et aksjeselskap med et ideelt og samfunnsnyttig formål. Selskapet har ikke erverv som formål.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 30 000 fordelt på 30 000 aksjer pålydende NOK 1.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha fra 2 til 6 medlemmer.

§ 6 – Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap eller av to styremedlemmer.

§ 7 – Anvendelse av overskudd

Selskapet kan ikke dele ut utbytte til aksjonærene. Eventuelt overskudd kan deles ut til frivillige organisasjoner som oppfyller selskapets formål. Ved oppløsning skal formuen deles ut til en eller flere frivillige organisasjoner som oppfyller selskapets formål.