Gunnar Stålsett om Håpets katedral

Vi er glade for å ha Gunnar Stålsett med på laget som en av våre ambassadører! Stålsett har hatt mange stillinger og verv nasjonalt og internasjonalt. Som politiker og prest har han vært opptatt av menneskeverd og miljø, og har deltatt i freds og forsoningsprosesser. Nå er han bl.a engasjert i Myanmar der også klima og miljø er viktige tema. Han er en av initiativtakerne til det globale "Inter Faith Rainforest Initiativ", som er et samarbeid mellom flere land og FN, der Norge spiller en ledende rolle.

Det interreligiøse regnskogsinitiativ mobiliserer alle religioner for å redde regnskogene og derved verdens klima. Det er også en kamp for fremtiden til 500 millioner urfolk i regnskogene i Amazonas, Kongo og Indonesia. Biskop Stålsett har vært medlem i Nobelkomiteen i sytten år. 

Gunnar Stålsett sier dette om hvorfor han takket ja til å bli Håpets katedral ambassadør:

"En liten flåte på et hav som kveles av plast kan minne om barnesangen: Min båt er så liten men havet så stort. Men Håpets katedral skal bidra til å få miljøskuta på rett kjøl. Den er et sterkt symbol på at vi trenger å mobilisere tro og håp også i klimakampen. Katedralen sier at vi må vise samme respekt for naturen som for katedralen. Begge vitner om Skaperen.

-Jeg opplever det som et godt tegn i tiden at klimakrisen så sterkt appellerer til vår samvittighet, til følelser og til fornuft. Håpets Katedral forener spiritualitet og politikk. Begge er viktig for å bevare kloden som vårt felles livsrom.

I mitt arbeid i «Religioner for Fred» opplever jeg hvordan kampen for et bærekraftig klima på en helt spesiell måte er blitt et felles tema for alle store religioner. Når religiøse ledere samles står skaperverket på dagsordenen som aldri før. Håpets katedral er en visjon om at det nytter. Der den seiler fram vil den oppmuntre barn, ungdom og eldre til ettertanke og til konkrete handlinger for å redde nærmiljøet. Vi trenger et slik håpstegn på alle verdens hav.

Norway-Rainforests_Horo-1.jpg
Siw Amina BechComment